Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Keramika

Při setkání s keramickou hlínou jsou děti uvolněné, spontánní a přirozeně tvořivé. V tomto kroužku budou mít prostor, aby takové zůstaly. Při práci s hlínou je důležitý prožitek a radost z vlastního experimentování.

Náplň programu kroužku vychází ze základních keramických technik modelování a pozvolného prohlubování vlastní zručnosti. Budeme pracovat na dané téma, děti poznají několik druhů hlín, naučí se pracovat s keramickými nástroji a pomůckami, barvit engobami, glazovat. Poznají tvůrčí proces proměny kusu hlíny v artefakt.

Na lekce keramiky děti potřebují plátýnko o rozměrech přibližně 30x30 cm v igelitovém sáčku a zástěru.

Vypsané kurzy
Keramika 1. - 2. tř.
Lektor: B. Vočková
Cena: 700,- Kč
Termín konání: St 12:15 - 13:15 ( 06.02.2017 - 16.06.2017 )
Keramika 1. - 2. tř.
Lektor: B. Vočková
Cena: 700,- Kč
Termín konání: St 13:30 - 14:30 ( 06.02.2017 - 16.06.2017 )
Keramika 1. - 3. tř.
Lektor: B. Vočková
Cena: 700,- Kč
Termín konání: ST 16:00 - 17:00 ( 06.02.2017 - 16.06.2017 )
Keramika 3. - 5. tř.
Lektor: B. Vočková
Cena: 700,- Kč
Termín konání: St 14:45 - 15:45 ( 06.02.2017 - 16.06.2017 )
Keramika Keramika Keramika Keramika