Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Informace pro strávníky

Pravidla školního stravování ve školním roce 2016/2017

Zálohy na stravné pro školní rok 2016/2017 dle jednotlivých věkových skupin

  1. věková skupina   7 - 10 let                      měsíční záloha 500 Kč

  2. věková skupina   11 - 14 let                     měsíční záloha 540 Kč

  3. věková skupina   15 a více let                  měsíční záloha 600 Kč

Strávník je dle vyhlášky zařazen do věkové skupiny podle věku, kterého dosáhne v období jednoho školního roku tj. od 1.9.2016 do 31.8.2017.

DODRŽUJTE PŘIDĚLENÉ VARIABILNÍ SYMBOLY A STANOVENOU VÝŠI ZÁLOHY.

 

Na měsíc září bude možné uhradit stravné hotově v termínu 22.8.2016 - 31.8.2016 od 8.00 do 14.30 hodin a 1.9.2016 
od 7.00 do 12.00 hodin v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo příkazem nejpozději do 20.8.2016.
Strávníkům je zajišťována strava na základě přihlášky ke stravování. Údaje uvedené v této přihlášce jsou zaevidovány do stravovacího systému.

Veškeré změny jste povinni včas oznámit.

Je velmi důležité dodržovat termín splatnosti a zvolený způsob úhrady dle přihlášky.
Výdej obědů probíhá pomocí čipu, který si zakoupíte u vedoucí ŠJ. Záloha na nový čip činí 150,- Kč. V případě ztráty je potřeba si zakoupit nový čip do pěti pracovních dnů.

 

Placení stravného:

1) V hotovosti – poslední tři pracovní dny v měsíci na měsíc následující v kanceláři vedoucí ŠJ. Vyúčtování se provádí průběžně (při placení na následující měsíc) a na konci června.

2) Bezhotovostně – převodním nebo trvalým příkazem k úhradě:

číslo účtu částka variabilní symbol konstantní symbol
  6397432/0800      podle věkové skupiny      evidenční č. strávníka    0308

 
Variabilní symbol dostanete v kanceláři u vedoucí ŠJ.
Poukázaná částka je záloha na průměrný počet dnů v měsíci. Datum splatnosti je nejpozději 20. den v daném měsíci na měsíc následující. Poslední platbu na školní rok 2016/2017 je nutné provést do 20.5. 2017. Po této platbě zrušte trvalý příkaz.
Vyúčtování za školní rok 2016/2017 se bude provádět v červenci 2017 a případný přeplatek Vám bude poukázán na číslo účtu, ze kterého platby chodily.

Přihlášky a odhlášky si strávník provádí sám prostřednictvím objednávkového terminálu nebo na internetových stránkách školy www.zsnamestimiru.cz, případně www.strava.cz (číslo zařízení 3551 – kód pro vstup) nejpozději den předem do 14.00 hodin.
Výjimkou je první den neplánované nepřítomnosti, kdy má strávník právo vyzvednout si oběd do vhodných nádob (vyhláška 107/2005 Sb., § 4 odst. 9).

 V případě náhlého onemocnění strávníka je možnost odhlášení oběda ještě v den výdeje do 8.00 hodin telefonicky

na čísle 481 120 589 nebo mailem jidelna@zsnamestimiru.cz.

Strávník je povinen konzumovat oběd v prostoru školní jídelny (vyhláška 107/2005 Sb., § 2 odst. 7).

Předem nahlášené akce žáků – žáci jsou povinni si oběd odhlásit sami prostřednictvím objednávkového terminálu nebo internetového přístupu.
Doba prázdnin, případně ředitelské volno – v těchto dnech jsou žáci automaticky odhlášeni.

 

Výdej obědů

Obědy se vydávají od 11.40 do 13.50 hodin.

 

Kontakty

Telefon: +420 481 120 589

e-mail: jidelna@zsnamestimiru.cz

 

Vedoucí školní jídelny:

 

Informace pro strávníky