Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Projet Edison na naší škole

V únoru jsme na naší škole prožili jeden týden se sedmi stážisty z pěti různých zemí světa. Zúčastnili jsme se totiž projektu EDISON, který je zaměřený na poznávání jiných kultur, zemí a zvyků.
Stážisté z Číny, Egypta, Gruzie, Indonésie a Brazílie byli ubytováni v rodinách našich žáků. Dorozumívacím jazykem byla angličtina, a tak měly celé rodiny možnost zdokonalit se v komunikaci v tomto jazyce.
Netradiční týden jsme začali uvítacím ceremoniálem, na kterém jsme se seznámili se stážisty. Děti ze 4. a 5. třídy krátce představily jejich země (páťáci hovořili anglicky). S chutí jsme si také zazpívali za doprovodu členů kytarového kroužku.
Pak na stážisty čekaly první prezentace jejich zemí ve třídách. Děti získaly mnoho nových informací, naučily se tančit národní tance, vyzkoušely si základy Kung-fu nebo masáž očí. Vyrobily si čínské novoroční přání, vytvářely indonéské látkové vzory. Zkusily si napsat své jméno pomocí hieroglyfů či čínské nebo gruzijské abecedy, naučily se i základní slovíčka v národních jazycích našich lektorů. Prezentace studentů byly opravdu zajímavé a otázky dětí často nebraly konce.
Ve středu se naši studenti místo prezentací vypravili do města se žáky 8. třídy. Ti si pro ně připravili povídání v angličtině o nejzajímavějších koutech Liberce. Během procházky začalo hustě sněžit, a tak se studenti seznámili i s libereckou zimou a budou mít na co vzpomínat. V pátek stážisté připravili pro děti z prvního stupně stánky s různými zajímavostmi týkající se jejich zemí. Děti si prohlížely i vyzkoušely oblečení, klobouky, ozdobné doplňky, dekorační a upomínkové předměty, ochutnaly tradiční jídla. Stánky měly opravdu velký úspěch.
Ani odpoledne jsme nedopřáli našim stážistům oddechu, ale připravili jsme pro ně i naše děti zajímavý program. V pondělí studenty pozvaly dívky z tanečního kroužku na hodinu zumby. V úterý se společně s učiteli a dětmi vypravili na procházku na Libereckou výšinu. Počasí nám celý týden nepřálo: bylo zataženo a zamlženo, a tak jsme z rozhledny neviděli téměř nic. Ve středu jsme se proto uchýlili do tepla botanické zahrady a ve čtvrtek jsme se ve velkém počty přemístili do IQ Landie.
Během týdne se všechny děti zdokonalily v mnoha činnostech i v angličtině. Měly radost, že při prezentacích stážistům rozumějí. Během odpoledního programu byli naši studenti obsypáni dětmi, které měly velký zájem o konverzaci s nimi. Sedmáci o celém týdnu psali reportáž, jejíž součástí bylo interview v anglickém jazyce, zpracovali také prezentaci o celém týdnu. Od páté až do deváté třídy vypracovala každá třída projekt o jedné zemi.
Netradičním týdnem u nás ve škole žili opravdu všichni: i paní kuchařky pro zájemce vařily každý den národní jídlo jednoho ze stážistů, a tak jsme se o jejich zemích dozvídali opravdu všemi smysly.
Týden utekl velmi rychle. Každý žák mohl ještě v pátek napsat vzkaz nebo poděkování některému ze studentů a čekal nás závěrečný ceremoniál, na kterém jsme si prohlédli prezentace našich žáků a se studenty se rozloučili. 
Těšíme se, že za rok k nám přijedou jejich kolegové a my opět prožijeme velmi zajímavý týden.

 

Projet Edison na naší škole Projet Edison na naší škole Projet Edison na naší škole Projet Edison na naší škole