Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Projet Edison na naší škole

V únoru jsme na naší škole prožili jeden týden s pěti stážisty z pěti různých zemí světa. Zúčastnili jsme se totiž projektu EDISON, který je zaměřený na poznávání jiných kultur, zemí a zvyků.

Stážisté z Číny, Gruzie, Indonésie, Malajsie a Kyrgyzstánu byli ubytováni v rodinách našich žáků. Dorozumívacím jazykem byla angličtina, a tak měly celé rodiny možnost zdokonalit se v komunikaci v tomto jazyce.

Netradiční týden jsme začali uvítacím ceremoniálem, na kterém jsme se seznámili se stážisty a s chutí jsme si společně zazpívali za doprovodu členů kytarového kroužku.

Od úterý na stážisty čekaly první prezentace jejich zemí ve třídách. Děti získaly mnoho nových informací o zemích a způsobu života, poznaly rodinné zázemí studentů, zatančily si národní tance, naučily se i základní slovíčka v národních jazycích našich lektorů, zahrály si společenské hry.
 
Ve středu si stážisté připravili pro děti z prvního stupně stánky s různými zajímavostmi týkající se jejich zemí. Děti ochutnaly tradiční jídla a seznámily se s různými zajímavými předměty. Stánky měly opravdu velký úspěch.

Ani odpoledne jsme nedopřáli našim stážistům oddechu, ale připravili jsme pro ně i naše děti zajímavý program. V pondělí jsme studenty pozvali na exkurzi do vratislavického pivovaru.  V úterý se společně s učiteli a dětmi vypravili na výlet na Ještěd. Jízda lanovkou, prohlídka hotelových interiérů i zpáteční cesta pěšky byla nevšedním zážitkem pro studenty i naše žáky. Ve středu jsme navštívili jablonecké Muzeum skla a bižuterie, kde jsme si vyrobili šperk z doby Karla IV. a prohlédli si nesmírně zajímavou expozici. Ve čtvrtek jsme studenty pozvali do IQ Landie.
Během týdne se všechny děti zdokonalily v mnoha činnostech i v angličtině. Měly radost, že při prezentacích stážistům rozumějí. Během odpoledního programu byli naši studenti obsypáni dětmi, které měly velký zájem o konverzaci s nimi. Sedmáci o celém týdnu psali reportáž, jejíž součástí bylo interview. Osmáci natočili obrazové reportáže a deváťáci zpracovali prezentaci o celém týdnu.
 
Netradičním týdnem u nás ve škole žili opravdu všichni: i paní kuchařky pro zájemce vařily každý den národní jídlo jednoho ze stážistů, a tak jsme se o jejich zemích dozvídali opravdu všemi smysly.

Týden utekl velmi rychle. Každý žák mohl ještě v pátek napsat vzkaz nebo poděkování některému ze studentů a čekal nás závěrečný ceremoniál, na kterém jsme si prohlédli prezentace a reportáže našich žáků a se studenty se rozloučili.
 
Těšíme se, že za rok k nám přijedou jejich kolegové a my opět prožijeme velmi zajímavý týden.

Projet Edison na naší škole Projet Edison na naší škole Projet Edison na naší škole Projet Edison na naší škole Projet Edison na naší škole Projet Edison na naší škole Projet Edison na naší škole Projet Edison na naší škole