Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Kritéria pro přijímací řízení žáků do 1. tříd


Vážení rodiče,

pokud bude počet zájemců o přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2015/2016 vyšší než budeme moci přijmout, bude přijímací řízení probíhat dle následujících kritérií, které stanovila
ředitelka Základní školy, Liberec, nám. Míru 2112/2, příspěvková organizace
Mgr., Bc. Pavlína Kubrová.


KRITÉRIA PRO PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ ŽÁKŮ DO 1. TŘÍD

 

  1. Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvková organizace – obvod č. 20 dle obecně závazné vyhlášky č. 4/2014 Statutárního města Liberec, platné od 5. 1. 2015, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Liberci.
  2. Děti, jejichž sourozenec je ke dni zápisu žákem 1. – 8. ročníku Základní školy, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvková organizace.
  3. Ostatní děti.

Ve školním roce 2015/2016 budeme otevírat dvě první třídy. Maximální počet přijatých žáků bude 60.


V Liberci dne 9. ledna 2015

Mgr., Bc. Pavlína Kubrová

ředitelka školy

Kritéria pro přijímací řízení žáků do 1. tříd