Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2017/2018

Zápis do 1. ročníku
Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 se koná 20. 4. 2017.
Časový harmonogram od 13.30 do 18.30 hodin.
Ve školním roce 2017/2018 otevíráme dvě první třídy, jedna třída obsazena max. 30 žáky.
Den otevřených dveří 31. 3. 2017 od 8.00 do 12.00 hodin - návštěva výuky.
Den otevřených dveří 1. 4. 2017 od 8.30 do 12.00 hodin - škola plná her.

 

Do prvního ročníku jsou přijímáni žáci ze spádového obvodu školy (viz obecně závazná vyhláška č. 1/2017 Statutárního města Liberec, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Liberci.). 
Školský obvod Základní škola, Liberec, nám. Miru 212/2 je č. 20. Naleznete ZDE.


Přijímány budou děti nar. od 1.9. 2010 do 31.8.2011, které se dostaví k zápisu do prvního ročníku ve stanoveném termínu. Rozhodující je trvalé bydliště zapsané v občanském průkazu zákonného zástupce, u cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu, za prokazatelný se považuje rovněž občanský průkaz dítěte - uchazeče (jiné dokumenty, jako kupní smlouva, doklad o vlastnictví nemovitosti apod. se nepovažují v tomto řízení za prokazatelné pro potvrzení místa trvalého pobytu uchazeče). Zákonní zástupci u zápisu předloží též rodný list uchazeče. V případě, že v loňském roce byl odložen začátek povinné školní docházky, je nutné předložit potvrzení o odkladu.


Ze zákona o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky rozhoduje výhradně ředitel základní školy, na rozhodnutí o přijetí se vztahuje správní řád. V případě přijímání budou zohledněna následující kritéria, která naleznete ZDE.


Zápis proběhne podle Novely vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (provedeno vyhláškou č. 197/2016 Sb. s účinností od 1. 9. 2016) podle § 3a Organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce.


Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části, kde zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění školní docházky, a z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem.


Odklad povinné školní docházky:
O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37, odst. 1 školského zákona ředitel školy. Začátek povinné školní docházky odloží na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, podané v době zápisu (tedy od 1. do 30. dubna) a doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (může být dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost). Nutné je předložit dvě doporučení k odkladu.


Výsledky zápisu (přijetí nebo nepřijetí) budou zveřejněny 5.5.2017 na webových stránkách a ve vývěsce školy  formou registračních čísel (nikoli jmenovitě). Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do 1. ročníku jim bude zasláno poštou.
 

Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2017/2018